Faglige artikler

Hvordan velge en digital markedsføringskanal?

Som digital markedsfører i 2021 er det ikke alltid så lett å vite hvilke sosiale medier man skal satse på. Du må også ha en klar målgruppe for å vite hvilke sosiale medier denne gruppen bruker. I 2021 er det et hav av plattformer. Vi har de største som Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Twitter, Snapchat, Pinterest, Linkedin og YouTube. Vi vet at Facebook er størst blant voksne fra ca. 30 år og oppover, mens YouTube er klart størst blant aldersgruppen rundt 20 år. Det er derfor viktig å vite hvem du skal markedsføre deg mot. Ipsos har en SoMe-tracker som viser hvilken andel av befolkningen som bruker de ulike sosiale mediene daglig.

Skjermdump fra Ipsos.com

Betalt, eid og fortjent media

Ifølge Chaffey og Chadwick sin Digitale Markedsføring bok fra 2019 har vi tre typer av digitale medier.

Betalt media er kjøpte media, der det investeres i å betale for besøkende, rekkevidde, samt å nå flere gjennom søk og annonser. Betalt media innebærer direkte betalinger for en nettbutikk for plassering, sponsede innlegg eller annonser.

Eid media er media bedriften eier. Dette kan være nettsidens e-post, kontoer i sosiale medier eller selve nettsiden til bedriften. Det er essensielt at disse mediene er aktive og at det hele tiden jobbes med å nå ut til potensielle kunder. 

Fortjent media er medier du får gjennom publisitet. Dette mediet handler om at nettsiden eller butikken din blir snakket om. Vi ser ofte at produkter som går viralt på for eksempel TikTok når ut til mange fler enn ved tradisjonell markedsføring. 

Statistikk over de tre største sosiale mediene

Jeg nevnte innledningsvis at valg av målgruppe er viktig å vite før du velger plattformer å markedsføre deg på. Nedenfor kan du se hvilke kjønn og aldersgrupper som bruker de ulike sosiale mediene.

Skjermdump fra Ipsos.com

Skjermdump fra Ipsos.com

Skjermdump fra Ipsos.com

Facebook
Som vi kan se av grafene og informasjonen gitt fra Ipsos er det aldersgruppene over 18-29 år som bruker Facebook daglig. Årsaken til at aldersgruppen 18-29 år likevel ligger så høyt er fordi denne aldersgruppen bruker telefonen mye mer enn aldersgruppene over. Dette kan ha og gjøre med dagliglivet å gjøre, da aldersgruppene fra 40 år og oppover oftere har et familieliv og fast jobb. 

Denne påstanden kan forsvares ved å se på denne linken hentet Statistisk sentralbyrå sin statistikk over bruken av sosiale medier sett opp mot alder.  

Instagram
På bruken av Instagram er det litt større forskjell enn på bruken av Facebook. Her spiller også en geografisk seleksjon inn. 70% av de som bor i storby bruker Instagram daglig sammenlignet med de som bor på landet hvor tallet kun er 55%. 

Snapchat
På snapchat er skillet mellom aldersgruppen 18-29 år og 30-39 år lavere enn på de andre sosiale mediene, men andelen herfra og opp er lavere. 

En av årsakene til at aldersgruppene fra 40 år og oppover generelt har lavest daglig aktivitet på sosiale medier er bekymringer rundt sporing av aktivitet og målrettet reklame. Tall på dette viser SSB i tabell 13043. Denne tabellen kan du se her.

Valg av målgruppe 

Nå som du har fått et innblikk i hvilke aldersgrupper som bruker tre av de største sosiale mediene må vi gå litt nærmere inn på hvor målgruppen befinner seg. For å finne ut dette har vi tre metoder.

1. Se på dine «allierte». Se hvilke målgrupper tilsvarende bedrifter som deg retter seg mot, men pass på at du ikke retter deg mot samme målgruppe som konkurrentene gjør, bare fordi de gjør det. 

2. Se på statistikk og rapporter. Som jeg har vist tidligere i innlegget har SSB og Ipsos masse statistikk over nordmenns internettvaner. Disse statistikkene er fine å benytte seg av når du skal velge målgruppe, fordi du vil da se sort på hvitt hvem som bruker hvilke medier. 

3. Spør kundene dine. Ved å spørre de kundene du har kan du få god og konkret informasjon. Du kan spørre om deres tanker rundt hvordan de vil motta reklame, hvilke sosiale medier de bruker og på hvilken måte. Dette vil i de fleste tilfeller bare ansees som positivt for det viser at du bryr deg om kundens meninger.

Håper du får bruk for disse tipsene i den fremtidige jobben for målgruppeutvelgelse og at du ble litt klokere på valg av de ulike medietypene.

 

Kilder

Chaffey, Dave og Fiona Ellis-Chadwick. 2019. «Digital marketing. Strategy, Implementation and Practice«. 7th ed. United Kingdom: Pearson Education Limited.

https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q121

https://www.ssb.no/statbank/table/13043/tableViewLayout1/

https://www.ssb.no/statbank/table/11437/

https://quickbutik.com/no/academy/velg-markedsforingskanaler

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *