Faglige artikler

Styringssettet OKR

Hva er OKR?

OKR er et styringssett og står for Objective, Key Results. «Objective» er målet til en bedrift, mens «Key Results» forteller hvordan målet skal nås. 

Eksempel på OKR kan være:
Objective: Bli Oslos beste sportsbutikk på kundeservice.
Key Results: Kurse alle ansatte i kundehåndtering og produktkunnskap.

Objective er middagen, ferdig på tallerkenen. Key Results er oppskriften, fremgangsmåten og matvarene. 

Kjente bedrifter som bruker OKR er blant annet Netflix, Facebook, Samsung, Amazon, Spotify og Dropbox. 

Når brukes OKR?

OKR brukes hele tiden og bør fornyes eller kontrolleres flere ganger i året. For eksempel ved inngangen til hvert kvartal. Ved at hver ansatt eller hver avdeling i bedriften lager sin egen OKR for å nå bedriftens «hoved»-OKR, vil det dannes en sosial og gjennomsiktig kontrakt mellom avdelinger og ansatte. Vi mennesker jobber best i team og når vi har et felles mål å jobbe mot. Ved å sette mål og fremgangsmåte i fokus vil bedriften hele tiden bli minnet på jobben som må og bør gjøres. Personlige og høye mål fremmer motivasjon og dette fokuset kan få antatte til og jobbe hardere og smartere, sammen og alene. Når ansatte blir inkludert i bedriftens overordnede mål vil de føle en tilhørighet i bedriften. Høye mål og hard jobbing = suksess!

Hvorfor bruke OKR?

Vi mennesker jobber best i team og når vi har et felles mål å jobbe mot. Ved å sette mål og fremgangsmåte i fokus vil bedriften hele tiden bli minnet på jobben som må og bør gjøres. Personlige og høye mål fremmer motivasjon og dette fokuset kan få antatte til og jobbe hardere og smartere, sammen og alene. Når ansatte blir inkludert i bedriftens overordnede mål vil de føle en tilhørighet i bedriften. Høye mål og hard jobbing = suksess!

OKR gir økt tydelighet, engasjement og fokus i bedriften. Det er fire klare fordeler ved å bruke OKR. Disse er:

 1. Bedriftens viktigste mål kommer klarere frem.
 2. Alle ansatte blir klar over hva som er viktigst å fokusere på.
 3. Bedriften får en oversikt over hvordan de ulike avdelingene ligger an i forhold til de satte målene.
 4. Alle ansatte i bedriften vet hva som foregår

Hvordan komme i gang med OKR?

Så er spørsmålet, hvordan går man frem med OKR i en stor (eller liten) bedrift? I oppstartfasen vil det være lurt å starte med å dele opp bedriften i mindre team og grupper med ansatte som er interesserte i å teste ut nye ting.

Vi kan bruke eksempelet om sportsbutikken som ønsker å bli best i Oslo på kundeservice. Si at denne bedriften har 10 sportsbutikker fordelt i Oslo og omegn. Bedriften gir hver butikk, med sitt eget team, i oppgave å komme frem til løsninger for å øke omsetning. Her vil det komme mange ulike forslag, men for å øke omsetning må bedriften få kunder inn i butikk. Noen vil kanskje foreslå å putte mer penger i markedsføring, men det vil ikke få kundene inn i butikken dersom butikken har et rykte på seg i å behandle kundene dårlig eller at de ansatte ikke har nok produktkunnskap. For å komme i gang med OKR må det settes opp i system. Vi har åtte punkter for å komme i gang med OKR.

 1. Sende ut linker med nyttig informasjon til nøkkelpersoner i bedriften.I vårt eksempel kan det være hver enkelt butikksjef.
 2. Danne grupper på 2-3 personer som snakker og gjør seg kjent med OKR. Nysgjerrigheten må trigges for å skape et internt engasjement.
 3. Arrangere infoforedrag om OKR.
 4. Planlegge og avtale workshops for gruppene.
 5. Avtal hvordan gruppene skal skrive ned OKRen(e)
 6. Avtal hvordan gruppene skal rapportere. Gjerne ukentlig.
 7. Avtal et diskusjonsmøte halvveis i kvartalet. 
 8. Presenter hver enkeltes gruppes OKR for hverandre i slutten av kvartalet.

Håper du fant denne artikkelen nyttig og informativ!

Kildehenvisning:

Inevo.no,2019. «OKR et system for gjennomføring.» Lesedato: 07.04.2021
https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/#hvordan-kjore-en-okr-workshop

2 kommentarer

 • Kim

  Hei Benedicte!

  Gratulerer med ditt første blogginnlegg 🙂 Du forklarer godt og har vist at du har forstått hva OKR er for noe. Du har med gode og relevante eksempler. Flott at du også har delt innlegget opp i underoverskrifter slik at det blir oversiktlig å lese!

  Noen tips fra meg:
  – Tydelig struktur. Prøv å forhold deg til en struktur hvor du har introduksjon, hoveddel og avslutning (oppsummering). Her kjører du rett på og innlegget avsluttes noe brått.
  – Jobb med det visuelle. Gjerne inkluder bilder for å bryte opp teksten! Husk å søk deg opp på opphavsrett og henvis alltid til kilder for bilder også. Eventuelt søk etter opphavsfrie bilder (Unsplash, Stock photos).
  – Skriv litt mer! Vi prøver å oppfordre dere til å skrive ca. 1000 ord + -. Her gjelder det å researche relevante undertemaer som kan være relevant å ha med i teksten 🙂
  – Henvis i løpende tekst. Søk deg opp på hyperlinking og hvordan det funker. Henvis deretter kilder ikke bare på slutten av et innlegg, men også løpende i teksten.

  Godt jobbet! Jeg gleder meg til å følge deg videre 🙂

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *