• Faglige artikler

    Styringssettet OKR

    Hva er OKR? OKR er et styringssett og står for Objective, Key Results. «Objective» er målet til en bedrift, mens «Key Results» forteller hvordan målet skal nås.  Eksempel på OKR kan være:Objective: Bli Oslos beste sportsbutikk på kundeservice.Key Results: Kurse alle ansatte i kundehåndtering og produktkunnskap. Objective er middagen, ferdig på tallerkenen. Key Results er oppskriften, fremgangsmåten og matvarene.  Kjente bedrifter som bruker OKR er blant annet Netflix, Facebook, Samsung, Amazon, Spotify og Dropbox.  Når brukes OKR? OKR brukes hele tiden og bør fornyes eller kontrolleres flere ganger i året. For eksempel ved inngangen til hvert kvartal. Ved at hver ansatt eller hver avdeling i bedriften lager sin egen OKR for å…